Visie

Appeltje Eitje Journaal is ontwikkeld met en voor de doelgroep verstandelijk beperkten. Uit deze gezamenlijke ontdekkingstocht, uitgevoerd in samenwerking met Brownies&DownieS en Stichting Mijn Geld en Zo, kwam naar voren dat er een grote behoefte is aan een platform dat nieuws begrijpelijk maakt voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu overheerst het gevoel te worden overgeslagen als doelgroep en niet mee te kunnen praten over de actualiteit. 

Tijdens gesprekken over nieuwsconsumptie kwam naar voren dat er een grote behoefte is aan nieuws op een begrijpelijke, herkenbare manier zonder tekst. Tekst lezen duurt vaak lang en is geen favoriete bezigheid van de doelgroep. Video’s kijken daarentegen doen ze graag. Vooral YouTube wordt graag bezocht. Om deze reden is Appeltje Eitje Journaal een videoconcept geworden.

Appeltje Eitje Journaal kijkt samen met organisaties die zich om deze doelgroep bekommeren naar passende vormen om deze video’s te maken.  Wij geloven dat er sprake moet zijn van een wisselwerking tussen de doelgroep en wij als makers.

Doel

Ons doel is om mensen met een verstandelijke beperking beter te betrekken bij de maatschappij door middel van een nieuwsproduct dat met en voor de doelgroep gemaakt wordt. Door het nieuws voor hen op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier te brengen, voelen zij zich meer verbonden met wat er om hen heen gebeurt en zo beter de aansluiting te vinden met onze samenleving.